ubezpieczenie samochodu

Wybierz najlepszą ofertę ubezpieczeniową na rynku

  Wśród licznych obowiązków ciążących na posiadaczach samochodu kwestia ubezpieczenia jest jedną z najczęściej podnoszonych. Polskie prawo wymaga, aby każdy posiadacza pojazdu mechanicznego ubezpieczył swój samochód – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwala na pokrycie szkód powstałych z naszej winy na drodze….